Lượt xem: 1275
Chuyên mục: Xét nghiệm

Tên gọi khác: Fetal alpha globulin; AFP

Định nghĩa: Là xét nghiệm đo lượng  alpha fetoprotein (AFP) trong máu

Lượt xem: 1275
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 8868
Chuyên mục: Xét nghiệm

Tên gọi khác: Anti-streptolysin O

Định nghĩa: Là xét nghiệm đo lượng kháng thể anti-streptolysin O (ASO)  trong máu.

Lượt xem: 8868
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1724
Chuyên mục: Xét nghiệm

Tên gọi khác

Carcinoembryonic antigen

Định nghĩa

Là xét nghiệm đo lượng carcinoembryonic antigen (CEA)  trong máu.

Lượt xem: 1724
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1866
Chuyên mục: Xét nghiệm

Định nghĩa

Là đo lượng acid uric trong máu.

Thực hiện xét nghiệm này như thế nào?

Máu là máu lấy từ tĩnh mạch hoặc mao mạch. Phòng xét nghiệm quay li tâm tách tế bào máu ra riêng và acid uric được đo từ huyết thanh

Lượt xem: 1866
Chuyên mục: Xét nghiệm